Trung tâm Thông tin thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội

Select Language    
Tìm cơ bản

Thuật ngữ tìm :

Các tìm kiếm khác
Tìm lướt
Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa đề mục
Chuyên gia
Tìm mở rộng

Test

Thiết lập bộ lọc
Kích hoạt thiết lập bộ lọc
Không có bộ lọc nào đang được kích hoạt


Giỏ tài liệu
0 nhan đề trong giỏ hàng .
Lưu phiên làm việc
Đóng phiên làm việc

Lịch sử tìm kiếm

Giới thiệu sách

Toàn bộ biểu ghi

Xem | MARC

  Tổng số yêu cầu  0      Số yêu cầu không hài lòng  0
Bạn đã tìm kiếm CSDL VNU HN - Mã thư mục: 123
Nhan đề <The> Law of Contract / G.C. Cheshire,..
Tác giả Cheshire G.C.
Cá nhân liên quan Fifoot C.H.S.
Ngôn ngữ Eng
Xuất bản Sydney : Butterworths Pty Limited , 1981
Số trang 759 p.
Chủ đề/Từ khóa Australia Contract Law
Chủ đề/Từ khóa Contract Law
Chủ đề/Từ khóa Law

Copyright © 2009 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com Citrus v1.3