Trung tâm Thông tin thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội

Select Language    
Tìm cơ bản

Thuật ngữ tìm :

Các tìm kiếm khác
Tìm lướt
Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa đề mục
Chuyên gia
Tìm mở rộng

Test

Thiết lập bộ lọc
Kích hoạt thiết lập bộ lọc
Không có bộ lọc nào đang được kích hoạt


Giỏ tài liệu
0 nhan đề trong giỏ hàng .
Lưu phiên làm việc
Đóng phiên làm việc

Lịch sử tìm kiếm

Giới thiệu sách

Danh sách tài liệu

Trang đầu | Trang trước | Trang sau | Trang cuối

Xem | SL(1) | MARC

Bạn đã tìm kiếm CSDL VNU HN - Mã thư mục: 127634
Xem tài liệu rỗi
Nhan đề Development and Performance of Mutual Funds in Five ASEAN Countries: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand
Xuất bản H. : [Knxb], 2004
Ngôn ngữ eng
Số trang 384 tr.
Xếp giá 327.59 DEV 2004
Chủ đề/Từ khóa Quan hệ quốc tế Đông Nam Á
Tài liệu 1 - 1 / 1
  Phòng DVTT Mã xếp giá Trạng thái Mã mượn trả

1 P. DVTT Tổng hợp - Kho lưu chiểu 327.59 DEV 2004 Tài liệu đang xử lý LC/00291
   

Copyright © 2009 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com Citrus v1.3