Trung tâm Thông tin thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội

Select Language    
Tìm cơ bản

Thuật ngữ tìm :

Các tìm kiếm khác
Tìm lướt
Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa đề mục
Chuyên gia
Tìm mở rộng

Test

Thiết lập bộ lọc
Kích hoạt thiết lập bộ lọc
Không có bộ lọc nào đang được kích hoạt


Giỏ tài liệu
0 nhan đề trong giỏ hàng .
Lưu phiên làm việc
Đóng phiên làm việc

Lịch sử tìm kiếm

Giới thiệu sách

Danh sách tài liệu

Trang đầu | Trang trước | Trang sau | Trang cuối

Xem | SL(1) | MARC

Bạn đã tìm kiếm CSDL VNU HN - Mã thư mục: 129175
Xem tài liệu rỗi
Nhan đề Freedom of the press / edited by David L. Hebert.
Xuất bản Detroit : Greenhaven Press, c2005
Ngôn ngữ eng
Số trang 140 p. ; 24 cm.
Tùng thư Bill of Rights
Xếp giá 342.7308 FRE 2005
Chủ đề/Từ khóa Freedom of the press United States.
Chủ đề/Từ khóa Freedom of the press History.
Chủ đề/Từ khóa Tự do báo chí
Chủ đề/Từ khóa Hoa Kỳ
Chủ đề/Từ khóa Pháp luật Mỹ
Tài liệu 1 - 1 / 1
  Phòng DVTT Mã xếp giá Trạng thái Mã mượn trả

1 P. DVTT KHTN&NV - Kho Nhân văn tham khảo 342.7308 FRE 2005 Đang rỗi 02041001181
   

Copyright © 2009 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com Citrus v1.3