Trung tâm Thông tin thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội

Select Language    
Tìm cơ bản

Thuật ngữ tìm :

Các tìm kiếm khác
Tìm lướt
Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa đề mục
Chuyên gia
Tìm mở rộng

Test

Thiết lập bộ lọc
Kích hoạt thiết lập bộ lọc
Không có bộ lọc nào đang được kích hoạt


Giỏ tài liệu
0 nhan đề trong giỏ hàng .
Lưu phiên làm việc
Đóng phiên làm việc

Lịch sử tìm kiếm

Giới thiệu sách

Danh sách tài liệu

Trang đầu | Trang trước | Trang sau | Trang cuối

Xem | SL(1) | MARC

Bạn đã tìm kiếm CSDL VNU HN - Mã thư mục: 142494
Xem tài liệu rỗi
Nhan đề Bilateral Legacies in East and Southeast Asia /edited by N. Ganesan
Xuất bản Singapore : Institute of Southeast Asian Studies , 2015
Ngôn ngữ eng
Số trang 208 p.
Xếp giá 327.59 BIL 2015
Chủ đề/Từ khóa Quan hệ quốc tế Đông Nam Á Lịch sử
Tài liệu 1 - 1 / 1
  Phòng DVTT Mã xếp giá Trạng thái Mã mượn trả

1 P. DVTT KHTN&NV - Kho Nhân văn tham khảo 327.59 BIL 2015 Đang rỗi 02041001421
   

Copyright © 2009 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com Citrus v1.3