Trung tâm Thông tin thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội

Select Language    
Tìm cơ bản

Thuật ngữ tìm :

Các tìm kiếm khác
Tìm lướt
Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa đề mục
Chuyên gia
Tìm mở rộng

Test

Thiết lập bộ lọc
Kích hoạt thiết lập bộ lọc
Không có bộ lọc nào đang được kích hoạt


Giỏ tài liệu
0 nhan đề trong giỏ hàng .
Lưu phiên làm việc
Đóng phiên làm việc

Lịch sử tìm kiếm

Giới thiệu sách

Danh sách tài liệu

Trang đầu | Trang trước | Trang sau | Trang cuối

Xem | SL(10) | MARC

Bạn đã tìm kiếm CSDL VNU HN - Mã thư mục: 21554
Xem tài liệu rỗi
Nhan đề Hàm biến phức / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải
Tác giả Nguyễn, Văn Khuê,
Xuất bản H. : ĐHQGHN, 1997
Ngôn ngữ vie
Số trang 267 tr.
Xếp giá 515 NG-K 1997
Chủ đề/Từ khóa Giáo trình
Chủ đề/Từ khóa Hàm biến phức
Chủ đề/Từ khóa Toán cao cấp
Tài liệu 1 - 10 / 10
  Phòng DVTT Mã xếp giá Trạng thái Mã mượn trả

1 P. DVTT Tổng hợp - Kho tham khảo 515 NG-K 1997 Đang rỗi V-D0/06310
   

2 P. DVTT Tổng hợp - Kho tham khảo 515 NG-K 1997 Đang rỗi V-D0/06311
   

3 P. DVTT Mễ Trì - Kho tham khảo 515 NG-K 1997 Đang rỗi VV-D5/00662
   

4 P. DVTT Mễ Trì - Kho tham khảo 515 NG-K 1997 Đang rỗi VV-D5/00661
   

5 P. DVTT KHTN&NV - Kho Tự nhiên tham khảo 515 NG-K 1997 Đang rỗi VV-M1/00129
   

6 P. DVTT KHTN&NV - Kho Tự nhiên tham khảo 515 NG-K 1997 Đang rỗi VV-M1/00128
   

7 P. DVTT KHTN&NV - Kho Tự nhiên tham khảo 515 NG-K 1997 Đang rỗi VV-M1/00127
   

8 P. DVTT KHTN&NV - Kho Tự nhiên tham khảo 515 NG-K 1997 Đang rỗi VV-D1/00161
   

9 P. DVTT KHTN&NV - Kho Tự nhiên tham khảo 515 NG-K 1997 Đang rỗi VV-M1/00130
   

10 P. DVTT KHTN&NV - Kho Tự nhiên tham khảo 515 NG-K 1997 Đang rỗi VV-D1/00160
   

Copyright © 2009 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com Citrus v1.3