Trung tâm Thông tin thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội

Select Language    
Tìm cơ bản

Thuật ngữ tìm :

Các tìm kiếm khác
Tìm lướt
Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa đề mục
Chuyên gia
Tìm mở rộng

Test

Thiết lập bộ lọc
Kích hoạt thiết lập bộ lọc
Không có bộ lọc nào đang được kích hoạt


Giỏ tài liệu
0 nhan đề trong giỏ hàng .
Lưu phiên làm việc
Đóng phiên làm việc

Lịch sử tìm kiếm

Giới thiệu sách

Danh sách tài liệu

Trang đầu | Trang trước | Trang sau | Trang cuối

Xem | SL(1) | MARC

Bạn đã tìm kiếm CSDL VNU HN - Mã thư mục: 22288
Xem tài liệu rỗi
Nhan đề Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Bình Định. Nguyễn Đình Đầu
Tác giả Nguyễn, Đình Đầu,
Xuất bản TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh , 1996
Ngôn ngữ vie
Số trang 542
Xếp giá 915.97 NG-Đ(1) 1996
Chủ đề/Từ khóa Bình Định
Chủ đề/Từ khóa Địa bạ triều Nguyễn
Chủ đề/Từ khóa Địa chí
Chủ đề/Từ khóa Địa lý lịch sử
Tài liệu 1 - 1 / 1
  Phòng DVTT Mã xếp giá Trạng thái Mã mượn trả

1 P. DVTT KHTN&NV - Kho Tra cứu 915.97 NG-Đ(1) 1996 Đang rỗi V-T2/00376
   

Copyright © 2009 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com Citrus v1.3