Trung tâm Thông tin thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội

Select Language    
Tìm cơ bản

Thuật ngữ tìm :

Các tìm kiếm khác
Tìm lướt
Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa đề mục
Chuyên gia
Tìm mở rộng

Test

Thiết lập bộ lọc
Kích hoạt thiết lập bộ lọc
Không có bộ lọc nào đang được kích hoạt


Giỏ tài liệu
0 nhan đề trong giỏ hàng .
Lưu phiên làm việc
Đóng phiên làm việc

Lịch sử tìm kiếm

Giới thiệu sách

Danh sách tài liệu

Trang đầu | Trang trước | Trang sau | Trang cuối

Xem | SL(2) | MARC

Bạn đã tìm kiếm CSDL VNU HN - Mã thư mục: 40516
Xem tài liệu rỗi
Nhan đề Thermal and mechanical test methods and behavior of continuous-fiber ceramic composites / Ed. : Michael G. Jenkins,...
Xuất bản West Conshohocken, PA : ASTM, c1997
Ngôn ngữ eng
Số trang viii, 317 p. : ill. ; 24 cm.
Xếp giá 620.1 THE 1997
Chủ đề/Từ khóa Fiber-reinforced ceramics Testing.
Chủ đề/Từ khóa Composite
Chủ đề/Từ khóa Cơ học ứng dụng
Chủ đề/Từ khóa Vật liệu
Chủ đề/Từ khóa Mechatronics Engineering Technology
Chủ đề/Từ khóa Mechanics, Applied
Tài liệu 1 - 2 / 2
  Phòng DVTT Mã xếp giá Trạng thái Mã mượn trả

1 P. DVTT KHTN&NV - Kho Tự nhiên tham khảo 620.1 THE 1997 Đang rỗi AV-M1/00331
   

2 P. DVTT KHTN&NV - Kho Tự nhiên tham khảo 620.1 THE 1997 Đang rỗi AV-D1/01241
   

Copyright © 2009 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com Citrus v1.3