Trung tâm Thông tin thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội

Select Language    
Tìm cơ bản

Thuật ngữ tìm :

Các tìm kiếm khác
Tìm lướt
Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa đề mục
Chuyên gia
Tìm mở rộng

Test

Thiết lập bộ lọc
Kích hoạt thiết lập bộ lọc
Không có bộ lọc nào đang được kích hoạt


Giỏ tài liệu
0 nhan đề trong giỏ hàng .
Lưu phiên làm việc
Đóng phiên làm việc

Lịch sử tìm kiếm

Giới thiệu sách

Danh sách tài liệu

Trang đầu | Trang trước | Trang sau | Trang cuối

Xem | SL(1) | MARC

Bạn đã tìm kiếm CSDL VNU HN - Mã thư mục: 91270
Xem tài liệu rỗi
Nhan đề Handbook of elemental speciation II : species in the environment, food, medicine & occupational health / editor-in-chief Rita Cornelis... [et al.].
Xuất bản Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, N.J. : J.
Ngôn ngữ eng
Số trang xix, 768 p. : ill. ; 26 cm.
Xếp giá 543 HAN 2005
Chủ đề/Từ khóa Analytical toxicology.
Chủ đề/Từ khóa Speciation (Chemistry)
Chủ đề/Từ khóa Hóa phân tích
Chủ đề/Từ khóa Phân tích độc chất
Chủ đề/Từ khóa Chemical Engineering and Technology
Liên kết điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip054/2004028293.html
Liên kết điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0617/2004028293-d.html
Tài liệu 1 - 1 / 1
  Phòng DVTT Mã xếp giá Trạng thái Mã mượn trả

1 P. DVTT KHTN&NV - Kho Tra cứu 543 HAN 2005 Đang rỗi L-T2/01407
   

Copyright © 2009 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com Citrus v1.3