Trung tâm Thông tin thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội

Select Language    
Tìm cơ bản

Thuật ngữ tìm :

Các tìm kiếm khác
Tìm lướt
Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa đề mục
Chuyên gia
Tìm mở rộng

Test

Thiết lập bộ lọc
Kích hoạt thiết lập bộ lọc
Không có bộ lọc nào đang được kích hoạt


Giỏ tài liệu
0 nhan đề trong giỏ hàng .
Lưu phiên làm việc
Đóng phiên làm việc

Lịch sử tìm kiếm

Giới thiệu sách

Danh sách tài liệu

Trang đầu | Trang trước | Trang sau | Trang cuối

Xem | SL(1) | MARC

Bạn đã tìm kiếm CSDL VNU HN - Mã thư mục: 9502
Xem tài liệu rỗi
Nhan đề Natural resource information for economic development : a study / by Orris C. Herfindahl.
Tác giả Herfindahl, Orris C.
Xuất bản Baltimore : Published for Resources for the Future, inc., by Johns Hopkins Press, [1969]
Ngôn ngữ eng
Số trang 212p.
Tóm tắt An analysis of the effectiveness of various information-gathering programs and techniques. Has world wide application
Xếp giá 333.7 HER 1969
Chủ đề/Từ khóa Natural resources surveys.
Chủ đề/Từ khóa Natural resources.
Chủ đề/Từ khóa Peru Điều kiện kinh tế
Chủ đề/Từ khóa Chile
Tài liệu 1 - 1 / 1
  Phòng DVTT Mã xếp giá Trạng thái Mã mượn trả

1 P. DVTT KHTN&NV - Kho Tự nhiên tham khảo 333.7 HER 1969 Đang rỗi AV-D1/00267
   

Copyright © 2009 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com Citrus v1.3